Sok keresgélés után rátaláltam az interneten egy olyan oldalra, ahol részletesen le van írva, hogy a postagalamb miket szimbolizál(t) az ember életében. Ebből kiragadtam néhány részletet és ezek segítségével szeretném bemutatni Önnek a galambok fontosságát, szépségét. Valamint saját források alapján találtam a galambtenyésztés történetéről egy pár sort, szeretném megosztani azt is Önnel.

 

A galambtenyésztésről pár érdekesség

 

A galamb háziasítása mintegy 4000-6000 évvel ezelőtt ment végbe.

Korán kialakult az a szimbólum, hogy a galamb és a lélek egyet jelent, így a szent madár fészkelését a templomokban az isteni kegy megnyilvánulásának tartották.

Görög írók szerint az asszírok, a szíriaiak a galambot mint szent állatot vitték magukkal Athénbe, ahol már Xenophón korában mint Afrodité istennő templomának szent madarait tisztelték.

A mai Iránban, Indiában a mohamedán vallást követők szemében máig szent állat a galamb, védelmezik, tisztelik, annak ellenére, hogy a Korán - ellentétben a Bibliával - nem említi a galambot.

Egy Fülöp-szigeteki monda szerint egyetlen madár a galamb, amely megérti az emberi beszédet. 

 

Galamb a népművészetben

 

      Amikor a tenyésztő a kezei között tartja galambját, önkéntelenül az emberre fókuszálunk, aki itt a Földön ellátja, gondját viseli galambjainak, galambászatának, learatja a babérokat. De a Gondviselés oda-vissza hat. Lelki szinten a kapcsolat ennek a tükörképe: Valójában a galamb (madár, Lélek) viseli gondját az embernek. Éppen a szerint, miként a Földön az ember - neki. A kölcsönösség elve szerint. Végső soron, azok vagyunk, amit magunktól, magunkból adunk.

      A galamb feminim jellegű, a szeretett nő szinonímája. A szerelmi vágyakozást és beteljesülést, valamint az örök hűséget is reprezentálja: a szerelem legyőzi az időt. Anyaság szimbólum. A harmónia, a béke és a tavasz jelképe. Tisztaságra, szűziességre utal. A "békegalamb" a háborúellenesség jelképe. Nem a természete alapján, hanem a ragyogó szépsége miatt.

 

Galamb a kereszténységben

 

       A keresztény ikonográfiában a galamb a Szentlélek jelképe. A Szentlélek pedig a Mindenható Isten szabad és független jelenléte. Bárhol, bármikor, bárkiben, a szeretet, a bölcsesség, a józanság Lelke, maga Isten. A Szentlélek, békességet teremt bennünk és közöttünk, alázatos, szelíd.

       "És Jézus megkeresztelkedvén, azonnal kijöve a vízből; és ímé az egek megnyilatkozának néki, és ő látá az Istennek Lelkét alájőni, mint galambot és őreá szállani. És ímé egy égi hang ezt mondja vala: Ez amaz én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. (Máté ev. 3.15-17)

Fehér galamb szimbolikája - Keresztelő Szent Jánosra, és a keresztelés tisztító hatására utal.

Az Angyali üdvözlet ábrázolásának egyik változata: Mária, a Szentlélek jegyeseként, jeggyűrűt kap, melyet egy galamb hoz a csőrében.

  

Galamb a zsidó hagyományban

 

      Az özönvíz végén "a vizek megapadának, Noé kibocsátá a galambot a bárkából. És megjöve ő hozzá a galamb estennen, és ímé leszakasztott olajfalevél vala annak szájában. És megtudá Noé, hogy elapadt a víz a földről." (Mózes I./8/10-11) Az ártatlanságot, a békét , a halál felett aratott győzelmet testesíti meg. Isten és az emberiség közötti kibékülés jelképe: Az Élet újjászületik és visszatér a megtisztult földre.

 

Galamb Mezopotámiában

 

       Mezopotámiai kultúrában Innin/Istar/Astara istennő attribútuma, aki a Termékenységet képviseli többek között. Alvilágjárása, a Termékenység éves körforgását mutatja be.

 

Galamb Egyiptomban

 

       Az egyiptomi kultúrában a halhatatlanság madara. Az Életfa ágán ül, csőrében annak gyümölcsével.

 

POSTAGALAMB

  1. Hírhozó
  2. Tájékozódás
  3. A lehető legrövidebb idő alatt hazatalál oda, ahonnan ered, az otthonába, az ő "Teremtőjéhez".
  4. Intelligencia
  5. Akarat, küzdenitudás
  6. Vitalitás (Életrevalóság)

 

        A tenyésztő kezei között a galamb Igazi postagalambbá, a galamb "szárnyai között" a gazdájuk Igaz Emberré válhat. Ebben fejeződik ki egymásért-valóságunk.

 

Szavazás

Tetszik a honlap háttér színe? Ha nem, milyen szín lenne a legjobb?
Jó így.
Mintás
Fekete
Fehér
Lila
Piros
Rózsaszín
Narancssárga
Citromsárga
Zöld
Bármi, csak feltűnő legyen.
Asztali nézet